Naš tim

Ljudi su najvažniji faktor u svakom poslu.

Znamo da su zaposleni naš glavni strateški resurs i obavezujemo se da ih zaštitimo i podstičemo da ostvare maksimum svojih potencijala, budući da je to ključni faktor u obezbeđivanju održive konkurentne prednosti.

Verujemo da je poštovanje pojedinca i dostojanstva svakog zaposlenog osnova za razvoj radnog okruženja koje je zasnovano na uzajamnom poverenju i lojalnosti.

Potrebno je obezbediti ravnotežu među različitostima i motivišuću atmosferu među članovima tima.

Druženje zaposlenih kroz razna putovanja i igre ima za cilj održanje dobrih odnosa u radnom okruženju i omogućava rukovodiocima da sagledaju sve sposobnosti svojih zaposlenih. Da bi okruženje u kome čovek provodi više od polovine svoga dana bilo prijatnije, da bi zaposleni dolazili na posao puni pozitivne energije, dužnost Alca rukovodstva je da investira u stvaranje atmosfere koja će omogućiti takav pristup i poslu i odnosima među kolegama.

Poslovne podvige i uspehe, Alca tim uvek slavi na poseban način – svi zajedno, tako nam je najbolje.

Galerije slika