Naši proizvodi

Farmacija

Na veoma razvijenom tržištu proizvoda namenjenih farmaciji, Alca trgovina je razvila poseban kanal prodaje sa ciljem da odgovori svim zahtevima velikog broja kupaca. Ovu diviziju vode stručni saradnici čiji je zadatak direktno upoznavanje kupaca sa svetski priznatim brendovima, kroz obilazak apoteka, domova zdravlja, porodilišta, bolnica i kroz učešće na velikom broju stručnih seminara.

Cilj je da se pruži kompletna stručna i savetodavna podrška i pravilno edukuju kupci. Divizija stavlja naglasak na bliske odnose sa kupcima i aktivnosti preko kojih se opravdava ukazano poverenje. Lojalnost kupaca je nagrada i glavni rezultat posvećenog tima koji čini ovu diviziju.